2007-03-01

Hur detaljerat skall jag beskriva recept - resultat


Av de 300-400 som besöker bloggen under en vecka har ungefär 10% svarat, vilket jag i och för sig tolkar som att det inte är en viktig eller engagerande fråga. Av de som svarat tycker de flesta att det är ok som det är och en del tycker att det skall vara lite mer detaljerat. Min kollega konsultpappan försökte till och med piska upp en opinionsstorm för det bestående. Dessutom har jag fått epost att det är bra som det är.

Så det blir som det är och de som vill veta mer om detajer kan kommentera och fråga.

Inga kommentarer: